Aktualności

Informacja dla nowych posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 

W ostatnich dniach do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej napływają wzmożone wiadomości o nieudzielaniu zniżek wynikających z Karty Dużej Rodziny na stacjach paliw PKN Orlen.

Informujemy, iż Problem z działaniem Kart na stacji PKN Orlen wynika z faktu, że Partner ten bazę danych o Kartach Dużej Rodziny wydanych danego dnia aktualizuje codziennie w nocy. Oznacza to, że w dniu odbioru Karty zniżka nie zostanie udzielona, ponieważ Karta nie figuruje jeszcze w  bazach danych Partnera.

W związku z tym ze zniżek u Partnerów posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać kolejnego dnia, gdy Karty zostaną zaimportowane do baz danych partnerów, co dzieje się w kolejnym dniu po oznaczeniu Karty jako „wydana”.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/opsilowa/wakaty/2/14/Stanowisko_urzednicze_w_Zespole_do_spraw_realizacji_swiadczen_rodzinnych_i_ustawy_o_pomocy_osobom_uprawnionym_do_alimentow/

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,  ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa.  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  „ Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej  w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”  w terminie do dnia  30.04.2019r.  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

U W A G A !!!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 68-120 Iłowa.

Pomoc udzielana jest na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej osobom  których dochód nie przekracza 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie oraz spełniających  kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.  

#NOWAPIĄTKA w Iłowej

 

W Lubuskiem rozpoczęła się akcja informacyjna #NowaPiątka. Zainaugurowała ją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Dyrektor ZUS w Gorzowie Wkp. Dariusz Obiegło.

 

Podczas konferencji zaprezentowano busy, które będą jeździły po województwie. Przedstawiono również główne założenia Nowej Piątki (informator poniżej) i rozkład jazdy busów z ekspertami na najbliższe dni.

Do Iłowej bus #Nowejpiątki przyjedzie 21 marca 2019 roku i wraz z ekspertami będzie czekał na odwiedzających w godzinach 12.30-14.30 na Placu Wolności.

 

PROGRAM

Równe prawa dla wszystkich mieszkańców

 

Równe prawa dla wszystkich mieszkańców

7 marca br. Iłowej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczy Gmina Iłowa.

Spotkanie poprowadziła Ewelina Puławska oraz Filip Rodzik reprezentujący Fundację Eudajmonia, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan, koordynuje projekt na terenie naszej gminy.

Do prac w ramach projektu Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański tradycyjnie zaprosił przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wraz z Małgorzatą Groszek pracownikiem socjalnym OPS, Ewa Osłońska Dyrektor Przedszkola Miejskiego, przedstawiciel magistratu Bogusław Specht, Urszula Kotowska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” oraz Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej Grażyna Kuryłowicz.

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.