Czwartek, 11 lutego 2016 r.

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Dziękujemy!

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Zakup i realizacja bonów towarowych przyznawanych decyzją administracyjną dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w 2016 roku

 

Wybór oferty

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  na zapytanie ofertowe z dnia 21 grudnia 2015 r. nr OPS.252.4.2015  dotyczące "Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa" wpłynęła jedna oferta:

MAŁA GASTRONOMIA Roman Zieliński 68-200 Żary ul. Lotników

Wykonawca złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907  z póź. zm.)

Wybór oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 21 grudnia 2015r. nr OPS.252.05 .2015 pod nazwą „ Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej „ wpłynęły dwie oferty, Małej Gastronomii ”, reprezentowanej przez Romana Zielińskiego oraz Konsorcjum: Firma usługowa Paweł Sandecki i Katering „ Halinka” Elżbieta Sieniuć. Obie oferty spełniały wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana z uwagi na korzystniejszą ofertę cenową została oferta Konsorcjum: Firma usługowa Paweł Sandecki i Katering „ Halinka” Elżbieta Sieniuć. Wykonawca złożył ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z póź. zm.)

Wybór oferty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza zapytanie ofertowe na: Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907 z póź. zm.)

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w 2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907 z póź. zm.)

Podziękowanie

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej serdecznie dziękuje za pomoc w rozładowaniu sześciu ton żywności przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących.

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram  2015.

Późnym poniedziałkowym wieczorem (ok. godz. 21) spora grupa mieszkańców Iłowej oraz uczniów ZSP w Iłowej wytrwale oczekiwała przyjazdu ciężarówki z żywnością.

Dzięki aktywnej i bezinteresownej postawie tych osób nie lada problem rozładunkowy okazał się zwykłą gratką. Powiedzenie w „grupie siła” ponownie znalazło swoje potwierdzenie - ponad sześć ton żywności zostało rozładowanych w przeciągu niepełnej godziny!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej dzięki tej akcji mógł uzupełnić  wsparcie dla osób potrzebujących o produkty żywnościowe tj. cukier, olej, mleko, ser żółty, ser topiony, konserwy mięsne, klopsiki w sosie, makaron, dżem, sok jabłkowy dla ok. 401 osób.

Pomoc ludzi dobrej woli była, jest i będzie motorem różnych działań na rzecz drugiego człowieka. Szczególnie pragnę podziękować za pomoc: Panu Andrzejowi Rzepa, który wykorzystując własny sprzęt, zajął się bezpośrednim rozładunkiem palet żywności z przyczepy samochodu, Pani Urszuli Śmigiera oraz zaangażowanym w czyn uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, radnemu Tomaszowi Smolińskiemu wraz z synami, mieszkańcom Iłowej oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy kolejny raz udowodnili  gotowość do pracy bez względu na czas, miejsce i trudności.

Do powyższych podziękowań dołączają się Burmistrz Gminy Iłowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej, którzy od początku zgłoszenia udziału naszej Gminy w Programie byli żywo zainteresowani jego przebiegiem oraz deklarowali swoje wsparcie. 

 

 

 

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Light Snow

0°C

Iłowa

Light Snow

Wilgotność: 100%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 10 Lut 2016

    Śnieg 5°C -1°C

  • 11 Lut 2016

    Rain/Snow 4°C 1°C

Czy podoba Ci się nowa strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej?

Jest bardzo fajna - 92.3%
Może być - 7.7%
Wcześniejsza była lepsza - 0%
Nie podoba mi się - 0%

Wszystkich głosów: 13
Głosowanie w tej ankiecie zostało zakończone Włącz: 20 Sty 2013 - 23:59

Użytkownicy online

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba artykułów

Użytkowników:
10
Artykułów:
209
Odsłon artykułów:
95048

Licznik odwiedzin

Dziś2
Wczoraj48
Tydzień87
Miesiąc206
Ogółem16881